Na kraju dana

Razmišljam u razlomcima,
djelujem u postocima,
strogo proporcionalno
onom "nečem",
čemu zaboravih ime.
Još jedan dan u nizu
ne žalim ni za čim.

Sabirem, množim,
oduzimam…
Ne dijelim.
Sustignuta
pravocrtnim kretanjem,
pauze režem
eksplicitno.

Demoni su postali
smiješne karikature.
Sve je poznato
i viđeno već.
Još samo da
zaboravim
ljubičaste slonove.

Salvador Dali

Komentariši